bosanski

Login Form

Okrugli sto u Sarajevu PDF Ispis E-mail
Aktivnosti
13 06. 2011

U organizaciji Linije za pomoć novinarima i Koordinacije novinarskih udruženja u Sarajevu je 14.septembra 2004. godine održan okrugli sto o temi: “Zakon o zaštiti od klevete”.

Uvodničari su bili Mehmed Halilović, Zamjenik Federalnog ombudsmena za medije, Branka Inić, šef pravne službe Helsinškog komiteta I Zlatko Knežević, predsjednik Izvršnog odbora Advokatske komore RS.

Raspravljano je o mogućnostima koje Zakon o zaštiti od klevete pruža novinarima protiv kojih se vode sudski procesi I različitim aspektima primjene zakonskih rješenja.

U posljednje dvije godine kantonalnim sudovima u FBiH I okružnim sudovima u RS podneseno je oko 300 tužbi za klevetu. Samo u FBiH podneseno je oko 240 tužbi, od čega je najveći broj - njih 170, podneseno je Kantonalnom sudu u Sarajevu.

Na seminaru je zaključeno da bi bilo potrebno pristupiti izradi priručnika sa sudije I novinare koji bi sadržavao: komentare Zakona o zaštiti od klevete I iskustva u njegovoj primjeni, zatim karakteristične presude Suda za ljudska prava u Strazburu u vezi sa klevetom, rječnik iz sudsko pravnom terminologijom za novinare I izvještaje organizaicja za ljudska prava koje su pratile sudjenja za klevetu. Procjenjeno je da bi se naplatom sudske takse odmah nakon podnošenja tužbe za klevetu, smanjio broj tuzbi. njihov veliki broj. Predloženo je da se formira grupa vještaka za medije koji bi mogli u određenim konkretnim slučajevima davati mišljenje sudovima o stepenu kršenja odbredbi kodeksa, kao I da se organiziraju edukativni sastanci u medijskim kućama u cilju dalje edukacije novinara o Zakonu o zaštiti od klevete I poštivanje etičkih standarda u novinarstvu.

Uz novinare I predstavnike Linije za pomoć novinarima okruglom stolu prisustvovali su Mladen Srdić, sudija Kantonalnog suda u Sarajevu, Nermin Durmo, direktor Vijeća za štampu, Damir Tahirović, advokat , predstavnici OSCE-a i ambasade SAD.

 

BH Novinari

bhnlogo
Kralja Tvrtka 5/5, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel/Fax +387 33 223 818; + 387 33 443 072

e-mail: [email protected];

web: www.bhnovinari.ba

Copyright © 2017. Free media help line. Razvojna kompanija: Artflame Cyber Media