bosanski

Login Form

Okrugli sto u Doboju PDF Ispis E-mail
Aktivnosti
13 06. 2011

U organizciji Linije za pomoć novinarima i Koordinaciji novinarskih udruženja 13. oktobra 2004. godine u Doboju je održan je okrugli sto o temi:”Zakon o slobodnom pristupu informacijama”.

Uvodničari su bili Zdravko Ðuričić, pravni savjetnik Linije za pomoć novinarima, Amira Krehić, pravnik, Centar za slobodan pristup informacijama I Dženana Alađuz, direktor, Infohouse.

Raspravljano je o razlozima i principima na kojima je zasnovano donošenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Prema riječima Ðuričića, pravo na informaciju je jedno od osnovnih ljudskih prava. Zakon i nacrt Zakona zasnovan je na najvišim standardima u Evropi i svijetu. Zakon o slobodnom pristupu informacijama je Lex specialis (poseban zakon u odnosu na Zakon o upravnom postupku jer reguliše posebna pitanja o upravnom postupku pred nadležnim organima). Savjetodavna grupa iz OHR i OSCE-a sa ekspertima iz Evrope i BiH, novinarima i društveno političkim radnicima učestvovala je u izradi nacrta Zakona i njegovoj implementaciji,. Održano je niz javnih rasprava na kojima je razmatran Zakon s ciljem njegovog unapređenja.

Zbog njegove neadekvatne primjene i održavaju se seminari koji imaju edukativni karakter i detaljnije predstavljanje Zakona novinarima I građanima.

Svako fizičko i pravno lice ima pravo pristupa informacijama koje su pod kotrolom javnog organa, a svaki javni organ ima odgovarajuću obavezu da te informacije saopći. Gos. Krehic je pobliže upoznala prisutne sa pojedinim odredbama Zakona od podnošenja zahtjeva do zakonskih rokova i mogućnosti koje zakon pruža da bi se ostvarilo pravo na informaciju. Zakon prepisuje obavezno pismenu formu zahtjeva. Istakla je da su održani brojni seminari edukativne prirode. U 46 općina u BiH od ukupno 150, imenovani su službenici za informiranje. Za primjer je uzeta općina Centar koja u toku godine ima oko 260 zahtjeva, a iznenađujuće je da su samo 1% zahtjeva podnijeli novinari.

Na kraju seminara održan je workshop, odnosno vježba prakticne primjene Zakona.

Uz uvodničare i predstavnike Linije seminaru su prisustvovali novinari i urednici iz regiona.

 

BH Novinari

bhnlogo
Kralja Tvrtka 5/5, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel/Fax +387 33 223 818; + 387 33 443 072

e-mail: [email protected];

web: www.bhnovinari.ba

Copyright © 2017. Free media help line. Razvojna kompanija: Artflame Cyber Media