bosanski

Login Form

Seminar u Bugojnu PDF Ispis E-mail
Aktivnosti
13 06. 2011

Linija za pomoć novinarima i Koordinacija novinarskih udruženja organizovale su 28.10.2004. godine u Bugojnu seminar za novinare na temu ¨Zakon o slobodi pristupa informacijama, značaj i primjena¨.

Seminaru je prisustvovalo 16 novinara iz Bugojna, Livna, Travnika, Donjeg Vakufa, Prozora Rame, Mrkonjić Grada.

Uvodničari su bili Amira Krehić, pravnik iz Centra za slobodan pristup informacijama, i Zdravko Ðuričić, pravni savjetnik Linije za pomoć novinarima.

U uvodnom izlaganju Zdravko Ðuričić govorio je o razlozima i principima na kojima je zasnovano donošenje Zakona o slobodi pristupa informacijama. U izradi Zakona učestvovala je savjetodavna grupa iz OHR-a i OSCE-a, a sam zakon je zasnovan na najvišim standardima u Evropi i svijetu.

Zakon o slobodi pristupa informacijama je lex specialis (poseban zakon u odnosu na Zakon o upravnom postupku jer reguliše posebna pitanja o upravnom postupku pred nadležnim organima).

Amira Krehić opširnije je govorila o odredbama Zakona po kome svako javno i fizičko lice ima pravo na pristup informacijama koje su pod kontrolom javnog organa, a svaki javni organ ima odgovarajuću obavezu da te informacije saopšti. Krehić je navela primjer sarajevske opštine Centar gdje je mnogo učinjeno na promociji Zakona i postizanju brzog odgovora na zahtjeve građana. Godišnje građani ovoj opštini podnesu oko 230 zahtjeva za informaciju, a tek jedan posto tog broja čine zahtjevi koje podnose novinari. Zakonom je propisano da svi javni organi u BiH, uključujući i opštine, moraju imenovati službenika za informisanje, što prema saznanjima Centra za slobodan pristup informacijama nije slučaj. Potvrde o imenovanju službenika za informisanje stigle su iz 46 opština, od ukupno 150 anketiranih.

Novinare je interesovalo kakve sankcije su predviđene za javni organ koji ne odgovori na zahtjev upućen u skladu sa ovim zakonom. Sankcije su sadržane u Zakonu o upravnom postupku kojim su predviđene visoke kazne.

Zaključeno je da javni organi moraju učiniti više na implementaciji Zakona. Takođe, upućivanjem većeg broja zahtjeva od strane građana i novinara razvila bi se praksa korištenja Zakona o slobodi pristupa informacijama.

Seminar je završen praktičnom vježbom, pisanjem Zahtjeva za informaciju javnom organu.

 

BH Novinari

bhnlogo
Kralja Tvrtka 5/5, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel/Fax +387 33 223 818; + 387 33 443 072

e-mail: [email protected];

web: www.bhnovinari.ba

Copyright © 2017. Free media help line. Razvojna kompanija: Artflame Cyber Media