bosanski

Login Form

Predstavljeni rezultati desetomjesečnog rada Linije za pomoć novinarima PDF Ispis E-mail
Aktivnosti
13 06. 2011

Pres-konferencija je odr žana 12. novembra u Media Centru.

Koordinacija novinarskih udruženja u BiH predstavila je desetomjesečne rezultate aktivnosti Linije za pomoć novinarima. U tom periodu zabilježene se 23 prijave novinara, od čega 11 iz javnih, 12 iz privatnih medija. Pritužbe se odnose na prijetnje, fizičke napade, oduzimanje opreme, pritiske, te radne sporove.

“Najveći broj novinara nam se obraća zbog neriješenog statusa u medijima za koje rade. To se odnosi na neisplaćene plate I honorare, rad bez ugovora, neplaćanje socijalnih doprinosa, te nekorektan odnos vlasnika ili urednika medija”, kazala je Jelena Mrkić, specijalista za medije u Liniji za pomoć novinarima. Nepoštovanje radno-pravnog odnosa je, uz otežan pristup informacijama, pogotovo na lokalnom nivou, oznaćen kao jedan od najvećih problema novinara u BiH.

Iznesen je i podatak da sudovi u BiH trenutno obrađuju 300 tužbi protiv novinara i medijskih kuća, od čega je više od polovine pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

“Izuzetno malo novinara poznaje Zakon o zaštiti od klevete i Zakon o slobodnom pristupu informacijama. Linija za pomoć novinarima organizovala je 15 edukativnih seminara širom BiH, na kojima se pokazalo da je i novinarski kodeks velika nepoznanica”, dodala je Mrkić. Za utjehu je to što BiH jedina u regionu ima Zakon o zaštiti od klevete.

“U sklopu Linije za pomoć novinarima radi advokatska kancelarija, gdje novinari mogu dobiti pravnu pomoć. Pravni savjet i javno saopštenje su najčešći način našeg djelovanja, s obzirom na to da osim lobiranja i javnih pritisaka Linija za pomoć novinarima nema zakonskih instrumenata u borbi protiv kršenja prava novinara”, naglasila je Borka Rudić, generalni sekretar Koordinacije novinarskih udruženja BiH.

Rudić je najavila da će 10. decembra biti formirana jedinstvena novinarska organizacija u BiH, čiji će prioritetni zadatak biti stvaranje jedinstvenog sindikata, kao i potpisivanje kolektivnog ugovora.

 

BH Novinari

bhnlogo
Kralja Tvrtka 5/5, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel/Fax +387 33 223 818; + 387 33 443 072

e-mail: [email protected];

web: www.bhnovinari.ba

Copyright © 2017. Free media help line. Razvojna kompanija: Artflame Cyber Media