bosanski

Login Form

Novi ciklus seminara i radionica PDF Ispis E-mail
Aktivnosti
13 06. 2011

Tokom 2004. godine Linija za pomoć novinarima organizovala je 15 seminara/radionica kojima je prisustvovalo oko 300 novinara. Teme seminara odnosile su se na poštivanje novinarskog kodeksa i etičkih standarda u bh. novinarstvu kao i primjenu zakona koji su izuzetno važni za rad novinara i medija - Zakona o zaštiti od klevete i Zakona o slobodi pristupa informacijama.

Do kraja 2005. godine edukacija novinara nastavlja se seminarima/radionicama o izvještavanju medija o ženama, djeci i pitanjima manjina.

Prvi ciklus, "Zastupljenost i način predstavljanja žena u medijima", počinje seminarima u Travniku (30. septembar) i Banja Luci (7. oktobar). Tom prilikom bi će predstavljeni rezultati istraživanja Udruženja/udruge "BH Novinari" o načinu izvještavanja o ženama. Istraživanje je provedeno putem monitoringa dnevnih novina.

Nakon seminara u Travniku i Banja Luci novinari će biti upoznati sa aktivnostima Udruženja/udruge.

Linija za pomoć novinarima nastavlja sa pružanjem pravnih savjeta novinarima i zaštite prava novinara.

 

BH Novinari

bhnlogo
Kralja Tvrtka 5/5, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel/Fax +387 33 223 818; + 387 33 443 072

e-mail: [email protected];

web: www.bhnovinari.ba

Copyright © 2017. Free media help line. Razvojna kompanija: Artflame Cyber Media