bosanski

Login Form

Press konferencija u Sarajevu PDF Ispis E-mail
Aktivnosti
13 06. 2011

Aktivnosti i rezultati rada Udruženja/udruge "BH Novinari" i Linije za pomoć novinarima u oblasti edukacije i zaštite prava novinara u 2005. godini predstavljene su na pres konferenciji održanoj 30.8.2005. u Sarajevu. Takođe, najavljene su i nove aktivnosti koje će biti realizovane do kraja ove godine.

Jelena Mrkić, media specijalist u Liniji za pomoć novinarima, istakla je da se na osnovi novinarskih pritužbi Liniji, u periodu od 1. januara do 30. avgusta 2005. godine, može zaključiti kako se novinari i mediji u BiH još uvijek susreću sa pritiscima i teškoćama u obavljanju novinarskih zadataka. U ovom periodu Liniji za pomoć novinarima obratilo se 19 novinara. Zbog povrede prava iz radnog odnosa Liniji su se obratila četiri novinara (rad bez ugovora, neisplaćivanje plata i honorara, neuplaćivanje doprinosa, nezakonito otpuštanje...), tri pritužbe su se odnosile pritiske i prijetnje, a u dva slučaja bilo je riječi o neprimjerenom i neprofesionalnom odnosu prema novinarima, odnosno grubom vrijeđanju novinara i medija za koji radi.

Novinare je zanimalo na koji način Udruženje/udruga i Linija mogu zaštititi novinare. Predstavnici Udruženja i Linije su naglasili kako odgovor dijelom zavisi i od zahtjeva novinara koji se obraća Liniji - ispunjavajući obrazac za prijavu slučaja, novinar odgovara i na pitanje kakvu vrstu pomoći želi. Zahtjevi se najčešće odnose na javno reagovanje i javnu podršku. Osim reagovanja putem javnih saopštenja, Udruženje/udruga «BH Novinari» i Linija za pomoć novinarima djeluju kroz animiranje odgovornih institucija da se uključe u rješavanje slučaja, pružanje pravnih savjeta (najčešće ako se radi o kršenju prava iz radnog odnosa), obraćanje poslodavcu i ukazivanje na kršenje prava novinara, ukoliko novinar to želi. Takođe, novinar može dobiti pravnu pomoć ukoliko se radi o slučaju tužbe za klevetu.

Na pres konferenciji najavljen je i nastavak edukacije novinara putem seminara/radionica. Iskustva Udruženja/udruge i Linije za pomoć novinarima zasnovana na osnovi 15 do sada organizovanih seminara/radionica pokazuju da novinari nisu bili dovoljno upoznati sa odredbama Zakona o zaštiti od klevete i Zakona o slobodi pristupa informacijama, kao ni sa sadržajem kodeksa za štampu i elektronske medije, zbog čega je najavljeno održavanje još jednog workshopa o tim temama.

Teme narednog ciklusa seminara, koji će biti realizovani do kraja 2005. godine, odnosiće se na način izvještavanja o ženama, djeci i manjinama. Tim povodom novinarima je ukratko predstavljeno istraživanje Udruženja/udruge "BH Novinari"- "Zastupljenost i način predstavljanja žena u medijima". Rezultati istraživanja, prema kojima se žena aktivno ili pasivno u tekstovima pojavljuje u 4,4 posto analiziranih tekstova (analizirano je 4.500 objavljenih tekstova) pokazuju da treba raditi na promjeni neodgovarajuće zastupljenosti žena u medijima. Istraživanje će biti predstavljeno i na seminarima Udruženja/udruge "BH Novinari" i Linije za pomoć novinarima u Travniku, Banja Luci i Mostaru.

 

BH Novinari

bhnlogo
Kralja Tvrtka 5/5, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel/Fax +387 33 223 818; + 387 33 443 072

e-mail: [email protected];

web: www.bhnovinari.ba

Copyright © 2017. Free media help line. Razvojna kompanija: Artflame Cyber Media