bosanski

Login Form

Seminar u Travniku PDF Ispis E-mail
Aktivnosti
13 06. 2011

Seminar o temi: “Zastupljenost i način predstavljanja žena u medijima” i prezentacija aktivnosti Udruženja/udruge “BH Novinari” održani su u hotelu “Lipa” u Travniku 30. septembra 2005. Seminaru i prezentaciji prisustvovalo je 25 novinara iz Srednjebosanskog i Zeničko-dobojskog kantona.

Generalna tajnica Udruženja/udruge “BH Novinari” Borka Rudić upoznala je novinare sa rezultatima istraživanja Udruženja/udruge o zastupljenosti i načinu predstavljanja žena u medijima.

Analizirano je 4,500 tekstova objavljenih u pet dnevnih listova u periodu od mjesec dana. Aktivno ili pasivno, žena se pojavljuje u samo 4,4 posto analiziranih tekstova.

Osnovne informacije do kojih se došlo ovim istraživanjem su:

  • žene su marginalizirane u medijima, u pogledu zastupljenosti ali i tematski;
  • žene se, s izuzetkom jednog lista, ne oslovljavaju rodno korektno;
  • mediji tretiraju žene više kao prenosioce nečijeg mišljenja nego kao učesnice dešavanja koje imaju osobni stav o temi o kojoj se govori;
  • mediji nisu senzibilni za ženska pitanja i dostignuća žena;
  • mediji reproduciraju patrijarhalno obojeni model žene u društvu;
  • način oslikavanja žene gotovo je identičan u svim medijima, što znači da predstavlja dominantnu karakteristiku zajednice.

Nasiha Šehić, predstavnica Udruženja žena Medica iz Zenice, govorila je o sličnom istraživanju koje je Medica vršila 2001. godine. Zaključeno je da su rezultati istraživanja potpuno isti i 2001. i 2005. godine, što pokazuje da pozitivnih promjena u zastupljenosti i načinu predstavljanja žena u medijima nije bilo.

Elma Softić-Kaunitz, trenerica za pitanja rodne jednakosti, govorila je o imidžu žena u medijima i rodnim stereotipima. Ukazano je na to da rodno oslovljavanje mora zvanično ući u jezik medija. Na primjerima tekstova koji su objavljeni u različitim bh. novinama u posljednje vrijeme, Elma Softić-Kaunitz zaključila je da su ženski sadržaji u novinama ograničeni na pitanja koja se tiču mode, kućnih poslova i slično, što je takođe posljedica postojanja rodnih stereotipa.

Nakon seminara, održana je prezentacija aktivnosti Udruženja/udruge BH Novinari. Borka Rudić upoznala je novinare sa ciljevima Udruženja/udruge “BH Novinari” u narednom periodu, a to su:

  • poboljšanje socijalnog položaja novinara i izrada granskog ugovora,
  • zaštita prava novinara,
  • edukacija novinara,
  • pružanje mogućnosti članovima Udruženja/udruge “BH Novinari” za ostvarivanje različitih pogodnosti.

Svi prisutni novinari su ispunili pristupnice za prijem u Udruženje/udrugu “BH Novinari” kao i anketne listiće.

 

BH Novinari

bhnlogo
Kralja Tvrtka 5/5, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel/Fax +387 33 223 818; + 387 33 443 072

e-mail: [email protected];

web: www.bhnovinari.ba

Copyright © 2017. Free media help line. Razvojna kompanija: Artflame Cyber Media