bosanski

Login Form

Seminar u Tuzli PDF Ispis E-mail
Aktivnosti
13 06. 2011

Seminar o temi: “Zastupljenost i način predstavljanja žena u medijima” i prezentacija aktivnosti Udruženja/udruge “BH novinari” održani su u Tuzli 08. novembra 2005. Seminaru i prezentaciji prisustvovalo je 11 novinara iz regiona.

Generalna tajnica Udruženja/udruge “BH novinari” Borka Rudić predstavila je rezultate istraživanja o načinu predstavljanja žena u medijima.

Istraživanje je uradilo Udruženje/udruga “BH novinari” i prilikom istraživanja analizirano je 4.500 tekstova iz pet dnevnih listova u periodu od mjesec dana.

U samo 4,4 % analiziranih tekstova pojavljuju se žene, aktivno ili pasivno.

Osnovne informacije ovog istraživanja su:

 • žene su marginalizirane u medijima, u pogledu zastupljenosti ali i tematski;
 • žene se, s izuzetkom jednog lista, ne oslovljavaju rodno korektno;
 • mediji tretiraju žene više kao transmitore nečijeg mišljenja nego protogonistice dešavanja koje imaju osobni stav o temi koja se obrađuje;
 • mediji nisu senzibilni za ženska pitanja i dostignuća žena;
 • mediji reproduciraju patrijarhalno obojeni model žene u društvu;
 • način oslikavanja žene gotovo je identičan u svim medijima što znači da predstavlja dominantnu karakteristiku zajednice.

 

Direktorica lokalnog radija “Vesta” i “Udruženja Vesta”, Amra Selesković, upoznala je novinare sa rezlutatima istraživanja koje je uradila grupa za ženska ljudska prava B.a.B.e. iz Hrvatske na području FBiH, Srbije i Crne Gore.

Zaključak istraživanja je:

 • nedovoljno poznat koncept rodne perspektive u medijima;
 • nedovoljan broj educiranih novinara/ki, urednika/ca u rodno senzibilnom oslovljavanju;
 • sterotipno izvještavanje;
 • društvena podjela uloga;
 • nedovoljna prisutnost “ženskih tema”;
 • rodno neravnopravan menadžment.

Borka Rudić je istakla da je u planu serija “in house” treninga, odnosno edukacija novinara/ki o ovom pitanju.

Novinari su upoznati sa aktivnostima koje Udruženje/udruga “BH novinari” planira ostvariti u narednom periodu u cilju:

 • poboljšanja socijalnog položaja novinara i izrade granskog ugovora;
 • zaštite prava novinara;
 • edukacije novinara;
 • ostvarivanja različitih pogodnosti za članove Udruženja/udruge “BH novinari”.
 

BH Novinari

bhnlogo
Kralja Tvrtka 5/5, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel/Fax +387 33 223 818; + 387 33 443 072

e-mail: [email protected];

web: www.bhnovinari.ba

Copyright © 2017. Free media help line. Razvojna kompanija: Artflame Cyber Media