bosanski

Login Form

Seminar u Bijeljini PDF Ispis E-mail
Aktivnosti
13 06. 2011
Seminar o temi: “Zastupljenost i način predstavljanja žena u medijima” i prezentacija aktivnosti Udruženja/udruge “BH novinari” održani su u Bijeljini 22. novembra 2005. Seminaru i prezentaciji prisustvovalo je 20 novinara iz regiona.

Novinarima su predstavljeni rezultati istraživanja Udruženja/udruge ¨BH novinari¨ o načinu izvještavanja o ženama. Istraživanjem je obuhvaćeno 4.500 tekstova objavljenih u pet dnevnih listova u BiH u julu 2005. godine. U samo 4,4 % analiziranih tekstova se pojavljuju žene aktivno ili pasivno.

Radmila Žigić, predsjednica Organizacije žena ¨Lara¨ govorila je o stereotipima koji prate pojavljivanje žena u medijima. Prema njenim riječima, od 1998. godine, uz pomoć nevladinih organizacija, počinje proces vraćanja žena u medije. Gender centri u BiH uradili su 2002. god. istraživanje o pojavljivanju žena u medijima i došli do sličnih rezultata: nedovoljno poznat koncept rodne perspektive u medijima, sterotipno izvještavanje, marginaliziranost žena u medijima.

U diskusiji koja je uslijedila učesnici su ocijenili da je nedovoljno pojavljivanje žena u medijima posljedica nedovoljnog učešća žena u javnom i političkom životu. Na primjerima pristupa ovom pitanju u pojedinim redakcijama pokazano je da urednici i novinari mogu doprinijeti većoj zastupljenosti žena u medijima.
Novinari su takođe istakli problem sa kojim se suočavaju prilikom rodnog oslovljavanja, te je zaključeno da se ovo pitanje mora razmotriti u saradnji sa stručnjacima iz oblasti lingvistike.

Novinari su upoznati sa aktivnostima koje Udruženje/udruga “BH novinari” planira ostvariti u narednom periodu, kao i sa načinom učlanjenja i pogodnostima koje mogu ostvariti kao članovi Udruženja/udruge ¨BH novinari¨.
 

BH Novinari

bhnlogo
Kralja Tvrtka 5/5, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel/Fax +387 33 223 818; + 387 33 443 072

e-mail: [email protected];

web: www.bhnovinari.ba

Copyright © 2017. Free media help line. Razvojna kompanija: Artflame Cyber Media