bosanski

Login Form

Saopćenje za javnost PDF Ispis E-mail
Saopćenja za javnost
04 04. 2004

Tokom marta 2004. godine Liniji za pomoć novinarima zbog pritisaka na medije i novinare obratile su se četiri medijske kuće iz Bosne i Hercegovine. U svim konkretnim slučajevima Linija je poduzela odgovarajuće korake u okviru svojih ovlaštenja.

U cilju postizanja bolje samoregulacije u bh. medijima, Linija za pomoć novinarima počela je sa organizacijom serije seminara i okruglih stolova na temu ¨Etički standardi u bosanskohercegovačkom novinarstvu¨. Prvi ovakav okrugli sto održan je 27. marta u Goraždu, a u aprilu će se o ovoj temi razgovarati u Brčkom i Livnu.

Linija za pomoć novinarima uključila se i u rad Programa pravnika koji prate i primjenjuju zakone o medijima . Ovu svjetsku organizaciju pravnika osnovali su Inicijativa za pravdu Otvorenog društva, Vijeće Evrope i novinska kuća Guardian. Time je Linija za pomoć novinarima dobila mogućnost da koristi iskustva Evropskog suda za ljudska prava koja se mogu odnositi i na slučajeve pred domaćim sudovima. Uspostavljena mreža pravnika daje priliku za razmjenu iskustava, informacija i primjenu evropskih standarda slobode izražavanja.

Linija za pomoć novinarima
Sarajevo, 4. april 2004.

 
Kralja Tvrtka 5/5, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel/Fax +387 33 223 818; + 387 33 443 072

e-mail: [email protected];

web: www.bhnovinari.ba

Copyright © 2017. Free media help line. Razvojna kompanija: Artflame Cyber Media