bosanski

Login Form

Protest gospodji Kolenović, šefici kabineta predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Sulejmana Tihića PDF Ispis E-mail
Saopćenja za javnost
26 09. 2006
Kabinet predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Sulejmana Tihića

- za Sehadu Kolenović, šeficu kabineta -Sarajevo, 26. 9. 2006.Cjenjena gospodjo Kolenović,


Liniji za pomoć novinarima obratila se novinarka Duška Jurišić, članica Udruženja/udruge «BH novinari», sa molbom da joj pružimo zaštitu u obavljanju njene profesionalne novinarske dužnosti.

U pismu, poslanom 20.9.2006. koleginica Jurišič nam je detaljno opisala svoje pokušaje da sa Vama direktno ili uz pomoć drugih osoba dogovori gostovanje gospodina Sulejmana Tihića, kandidata za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH na ovogodišnjim izborima, u predizbornoj debati. Takodjer, koleginica Jurišić nam je predočila i niz neugodnih kvalifikacija i ocjena koje ste izrekli, dovodeći u vezu vrijeme planirano za gostovanje u emisiji sa vjerskim obavezama gospodina Tihića u ovom mjesecu Ramazana.Sa žaljenjem moramo konstatirati kako nam je, kao profesionalcima koji obavljaju svoje poslove i osobama koje uvažavaju vjerske i druge potreba svakog stanovnika BiH, potpuno neshvatljivo da se legitiman zahtjev novinarke za gostovanje gospodina Tihića u rečenoj emisiji, može i treba dovoditi u vezu sa njegovim vjerskim obavezama. Pogotovu smo iznenadjeni činjenicom da, s obzirom na funkciju koju obnašate i na osnovi jednostavnog novinarskog poziva za gostovanje u emisiju koja ima stalni termin emitiranja, trebate i možete donositi kvalifikacije o tome koliko novinarka Jurišić uvažava «prava jednog naroda u BiH».

Zbog toga Vas, gospodjo Kolenović, podsjećamo kako je pravo javnosti (stanovnika) u BiH da dobiju informacije i saslušaju jednog od ključnih kandidata za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH isto tako legitimno, zakonom i drugim aktima zagarantovano pravo, kao i sva druga ljudska prava uključujući i ona vjerska. Na koji način će se donositi odluke o tome koje je pravo u ovom trenutku važnije/starije, ostavljamo svakome da sam odluči u skladu sa svojim ljudskim i profesionalnim dignitetom.No, čini nam se, kako je potrebno naglasiti da ova dva prava nisu u koliziji niti isključuju jedno drugo, ako su ljudi dobronamjerni i profesionalni.

Medjutim, kao organizacija i institucija koja štiti prava novinara na objektivno i fer izvještavanje, te naglašava obavezu političara da gradjanima daju informacije, izražavamo naš protest i žaljenje zbog činjenice da ste se kao šefica kabineta predsjedavajućeg Predsjedništva BiH i kandidata za budući sastav Predsjedništva upustili u personalne procjene i kvalifikacije novinarkine tolerantnosti prema cijelom jednom narodu u BiH. Na taj način ste novinarku direktno uvrijedili, umiješali se u njen rad, demonstrirajući ponašanje svojstveno nedemokratskom i netolerantnom društvu. Zbog toga tražimo od Vas da o cijelom ovom slučaju izvjestite gospodina Tihića i uputite zvaničnu ispriku novinarki Duški Jurišić i vodjstvu PBS – BHTV1.


Linija za pomoć novinarima
Udruženje/udruga «BH Novinari»
 
Kralja Tvrtka 5/5, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel/Fax +387 33 223 818; + 387 33 443 072

e-mail: [email protected];

web: www.bhnovinari.ba

Copyright © 2017. Free media help line. Razvojna kompanija: Artflame Cyber Media